KVALITETSPOLICY
Vår policy är att arbeta för kvalitet i total mening – såväl i fråga om ritningars och beskrivningars utformning och riktighet som i fråga om den färdiga byggnadens estetiska och byggnadstekniska standard.

Vi åstadkommer detta genom att vi:
– har god kvalité och korrekthet i levererade ritningar
– har förmåga att leverera inom överenskommen tidsram
– är tillgängliga och har möjlighet att utföra uppdrag i närtid
– utför vårt arbete effektivt och ansvarsfullt
– följer lagar och bestämmelser
– ständigt förbättrar vårt ledningssystem

 

MILJÖPOLICY
Vi värnar om människor, miljö och en hållbar framtid och låter detta genomsyra hela vår verksamhet.

Det visar vi genom att:
– alla medarbetare har mycket god kunskap och kompetens inom miljöområdet
– ständigt sträva efter att öka vår insikt, kompetens och erfarenhet inom miljöfrågor och hållbart byggande
– identifiera och bevaka miljöaspekterna i våra projekt
– föreslå miljövänliga initiativ, lösningar och alternativ till våra kunder
– skapa byggnadsprogram och arkitektur som bidrar till ett hållbart samhälle
– sträva efter att minimera vår egen miljöpåverkan vid inköp, transporter och annan resursanvändning.
– ha god kännedom om och följa lagar, krav och bestämmelser
– ständigt förbättra vårt miljöledningssystem

 

KLIMATKOMPENSATION AV UTSLÄPP
Vi strävar ständigt efter att minska vårt miljömässiga fotavtryck. Som en del av den strävan har vi kompenserat för våra redovisade direkta utsläpp 2018 om 6.9 ton CO2e via GoClimateNeutral.

Kompensationen har skett i Gold Standard-certifierade klimatprojekt som förutom klimatnytta även garanterar att projekten uppfyller andra hållbarhetsmål uppsatta av FN.