VI VILL BLI FLER!
Vi söker dig som är byggnadsingenjör.
Läs mer här.

KVARTERET MARS
Förfrågningsunderlag, nybyggnation, 2015-2016. Kvartersutveckling, flerbostadshus, Trollhättan. Beställare: AB Eidar.

KVARTERET SKÖRDETRÖSKAN
Förfrågningsunderlag samt färdigprojektering, nybyggnation, 2015-2017. 26 bostäder, radhus i trä, Trollhättan. Beställare: AB Eidar.

HISINGEN LOGISTIKPARK
Förprojektering, nybyggnation, 2016. Logistikpark, Göteborg. Beställare: Castellum.

 

KVARTERET GULSPARVEN
Förfrågningsunderlag 2016-pågående. Radhus och flerbostadshus i trä, Trollhättan. Beställare: AB Eidar.

 

EXERTIS CAPTECH
Förfrågningsunderlag och färdigprojektering, nybyggnation 2016-pågående. Kontors- och lagerbyggnad, Mölndal. Beställare: Castellum

KVARTERET HERKULES
Förfrågningsunderlag samt färdigprojektering, ombyggnation, 2016-pågående. Flerbostadshus i tegel, Trollhättan. Beställare: AB Eidar.

KVARTERET TOR
Bygglovshandlingar, ombyggnation, 2016-pågående. Flerbostadshus, Uddevalla. Beställare: Västerstaden.

KVARTERET MERKURIUS
Bygglovshandlingar, ombyggnation, 2016-pågående. Flerbostadshus, Uddevalla. Beställare: Västerstaden.

PARKERINGSHUS LERUM
Skiss 2014. Parkeringshus för resecentrum i Lerum. Beställare: Lerums Kommun.

RÖSELIDSSKOLAN
Nybyggnation 2013. F-9 skola, miljöklassad byggnad (guld), Lerum. Beställare: Lerums Kommun.

DUNKAVLEMYREN
Skiss 2013-pågående. Torgmiljö, flerbostadshus och kommersiella lokaler, Tjörn. Beställare: Tjörns bostads AB.